top of page

Privacyverklaring

GABIE DEVANEY

KvK nr: 64016781
BTW nr: NL001977474B76

Via deze verklaring informeert GABIE DEVANEY je over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Gabie Devaney is de eigenaar van GABIE DEVANEY en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Gabie Devaney: +31 (0)6 333 74053
hello@gabiedevaney.com
www.gabiedevaney.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
GABIE DEVANEY verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf, of je werkgever, aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken d.m.v. jouw aanmelding voor onze nieuwsbrief, aanmelding coach traject/cursus/workshop, aanvraag offerte, leveren van goederen (shop) of als je op andere wijze contact met ons hebt opgenomen:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Indien nodig betalingsgegevens

  • Overige informatie die je aan ons verstrekt

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders/voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.
Met welk doel worden jouw gegevens verwerkt:

 

GABIE DEVANEY verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Registreren en administratief afhandelen van je aanmelding en/of bestelling.

  • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

  • Het leveren van goederen en diensten, GABIE DEVANEY verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
GABIE DEVANEY neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GABIE DEVANEY) tussen zit.


Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens
GABIE DEVANEY bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld of zolang als de wet dat voorschrijft (belastingaangifte).


Delen van uw persoonsgegevens met derden
GABIE DEVANEY deelt je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. GABIE DEVANEY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
GABIE DEVANEY gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Wij kunnen hiermee ook onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door GABIE DEVANEY en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie/persoon, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar hello@gabiedevaney.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
GABIE DEVANEY wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GABIE DEVANEY neemt de bescherming van je persoonsgegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact door een email te sturen naar hello@gabiedevaney.com


Wijzigingen
GABIE DEVANEY kan deze Privacyverklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2024.

Innerlijke kracht
bottom of page